Oтворени поступак јавнe набавке

Позив за подношење понуда – набавка геодетских услуга

Конкурсна документација – Набавка геодетских услуга
Одлука о додели уговора – Набавка геодетских услуга
Обавештење о закљученом уговору – Набавка геодетских услуга