Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

Позив за допуну понуда 248-2018

Одлука о додели уговора 248-2018

Обавештење о закљученом уговору 248-2018