Одлуке изборне комисије донете 10. марта 2020 године:

Роковник републиче изборне комисије можете преузети на страници РИК-а