Саопштење за јавност
7. април 2016. године

Изборна комисија града Панчева
обавештава грађане града Панчева
о начину остваривања изборног права на гласању за избор одборника Скупштине
града Панчева 24. априла 2016. године

Поштовани грађани,
Подсећамо вас да ће се у недељу 24. априла одржати избори за одборнике Скупштине града Панчева, на којима ће моћи да гласају сва лица уписана у бирачки списак.

Гласање ће трајати од 7 до 20 часова.

Бирач може да гласа само под условом да на бирачко место понесе важећу личну карту, пасош или возачку дозволу на чијем обрасцу је наведен јединствени матични број грађана.

Сви бирачи би требало да добију обавештење са адресом бирачког места на којем ће моћи да гласају, при чему нису дужни да то обавештење понесу на бирачко место.

Напомињемо да бирачи који нису у могућности да дођу на бирачко место, могу да гласају уколико до 11 часова на дан избора о томе обавесте бирачки одбор. Бирачи са инвалидитетом могу да на бирачко место дођу уз помоћ пса водича, као и да уместо личног потписивања, користе печат са потписом, односно личним подацима.

Председник Изборне Комисије града Панчева

Ђорђе Папулић, с.р.