О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија града Панчева је на својој 37 редовној седници донела Решење о утврђивању Збирне изборне листе, која се објављује у Службеном листу града Панчева у законском року, као и на сајту града Панчева.

Председник ,
Ђорђе Папулић, с.р.

Збирна изборна листа кандидата за одборнике Скупштине града Панчева, на изборима расписаним за 24. април 2016. године