О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Изборна комисија Града Панчева, на 35 седници одржаној дана 11.04.2016. године у 14. часова, донела је Решење о проглашењу изборне листе Vajdasagi Magyar Szövetség-Pásztor István – Савез Војвођанских Мађара – Иштван Пастор. и утврдила је подносиоцу изборне листе Савез Војвођанских Мађара- Vajdasagi Magyar Szövetség, положај политичке странке мађарске националне мањине.
Савез Војвођанских Мађара- Vajdasagi Magyar Szövetség, није испунио услове за именовање опуномоћених лица у проширени састав Изборне комисије града Панчева и бирачких одбора.

Председник

Ђорђе Папулић, с.р.