Odlukom Gradske Izborne Komisije stavlja se van snage propisan izgled obrazaca IO-1/2016 i IO-6/2016 donet na drugoj sednici GIK-a dana 07. marta u 14 sati. Na trećoj sednici GIK-a od 07. marta 2016. godine održanoj uz 17 sati doneta je odluka o izgledu obrazaca IO-1/2016 i IO-6/2016. Nalaže se stručnoj službi Gradkse uprave grada Pančava da nove obrasce postavi na sajt Grada Pančeva.

Predsednik GIK-a
Đorđe Papulić