Одлуком Градске Изборне Комисије ставља се ван снаге прописан изглед образаца ИО-1/2016 и ИО-6/2016 донет на другој седници ГИК-а дана 07. марта у 14 сати. На трећој седници ГИК-а од 07. марта 2016. године одржаној уз 17 сати донета је одлука о изгледу образаца ИО-1/2016 и ИО-6/2016. Налаже се стручној служби Градксе управе града Панчава да нове обрасце постави на сајт Града Панчева.

Председник ГИК-а
Ђорђе Папулић