Pancsevó város hivatali szerkezetének felépítése

Pancsevóban a városi közigazgatási hivatal mint egy egyedi szerv lett kialakítva, melynek keretein belül mükődnek az egyes szervezeti egységek :
– Polgármesteri hivatal
– 8 titkárság ( általános közigazgatás, képviselő testület ügyeivel foglalkozó, polgármester és a városi tanács ügyeivel, közszolgálati és szociális kérdések, városrendezés és építési és lakás-kommunális kérdések, gazdasági és közgazdasági fejlődésért felelős titkárság, adóügyi igazgatóság, mezőgazdasági titkárság, falu és területének feljődéséért felelős titkárság és a felügyeleti ügyekért felelős titkárság)
– 3 ügynőkség ( közbeszerzések, közlekedés és az ingatlan )
– A közös ügyek szolgálata
– Kommunális felügyelőség
A városi hivatal munkájának körszerüsítése és fejlesztése érdekében Pancsevó város 2009. juniúsában megnyította a a városi szolgáltató központot – a nagy szolgáltatói teremben ahol 22 ügyfélfogadó hely van, és a helyszín a felújított városi hivatal földszintje. A szolgáltató központ nyítvatartási ideje munkanapokon 8 – 15 óráig, de információt lehet még kérni a 013/311-211-es telefonszámon vagy a usluznicentar@pancevo.rs levélcímen.
Jelen újság következő lapjain bővebben leírjuk a hivatalok hatáskörét, felhatalmazásait és kötelezetségeit. Az áttekinthető és értelmessen leírt magyarázatoknak köszönhetően könnyebb lesz a lakosoknak a megfelelő szervhez fordulniuk ha különböző gondjuk támad, és így tudják jogaikat is megfelelően képviselni.
Ez az információs lap segít a polgároknak felíratkozni a választási névjegyzékre, munkavállalói könyvecske igénylésére, anyakönyvi kivonat igénylésére vagy építési engedély kérvényezésére, házasságkötési útmutatás, személyek szállításának engedélyeztetése, vendéglátó egység munkaidejének meghosszabbításának kérvényezése, az adó tartozás fizetésének halasztásához szükséges okíratok benyújtása és így tovább. A fenti felsorolás csak néhány hivatalos ügy amelyet Pancsevó város közigazgattási hivatalában megoldhatnak és a jogaikat tudják érvényesíteni.
A hivatalok részletes fenhatóságainak leírása a munkamenet folyamatával és más fontos értesítések találhatók az alábbi oldalakon.
Az eljárások leírása a felhatalmazás keretében, meghatalmazások és kötelességek
1. Általános közigazgatási titkárság
– Egyedi választói névjegyzék
Az egyedi választói névjegyzék nyilvántartását az államigazgatási Minisztérium és a helyi közigazgatási hivatal végzi a Választói nyilvánbavétel törvénye alapján.
Pancsevó város területén a választói névjegyzéket naprakésszé teszi az általános közigazgatási titkárság, mint megbizott feladatot látja el ( a következő feladatokat végzik: választok névjegyzékbe vételét, törlését, adataik változtatását).
Betekintés Pancsevó város egyedi választói névjegyzékébe
Pancsevó város egyedi választói névjegyzékének megtekintését a lakosok az általános közigazgatási titkárságon tehetik meg, 107 irodában, Pancsevó városházának első emeletén, minden munkanap 7,30-15,30 között, vagy telefonon a 013/308-820.
Szükséges okíratok : személyi igazolvány
A választói névjegyzékbe elektronikus úton is be lehet tekinteni az államigazgatási Minisztérium és a helyi önigazgatási szerv hivatalos oldalán, a www.drzavnauprava.gov.rs , csak a kért adat megadásával amely az egyedi nyilvántartási személyi szám.

Változtatok Pančevo város választói listájában
A beírások, változtatások, kiegészítések, javítások és törlések a választói listában Pančevo város területén hivatalos kötelezettség alapján lesznek elvégezve vagy az ügyfél kérésére.
A beírási,módosítási, kiegészítési, javítási és törlési kérelem az egyedülálló választói névjegyzékben az Általános igazgatási titkárságnak kerül benyújtásra, 107-es iroda, I emelet Pančevo városházán, munkanapokon 7,30 és 15,30 között , telefon 013/308-820.
A szükséges dokumentumok ( az egyedülálló választói névjegyzék módosítási alapjától függően):
– Kérvény
– Személyi igazolvány
– Születési anyakönyvi kivonat, születési és házassági bizonyítvány,az állampolgárságot igazoló okmány
– Végzés a Szerb Köztársasági állampolgárság megvonásáról
– Ahhoz, hogy törölve legyen a választói névjegyzékből, be kell nyújtani a halotti bizonyítványt azon személy részére, akit törölnek a választási névjegyzékből
– Ahhoz, hogy törölve legyen a személy a választási névjegyzékből, aki nem munkaképes, be kell nyújtani a végzést arról hogy munkaképtelen azon személy részére, akit törölnek a választói névjegyzékből
– A hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek – tartózkodási lap
– Adófizetési mentesültség
Bejegyzés az egyedülálló kisebbségi választói névjegyzékbe
Minden lakos akinek választási joga van, és kisebbségi, benyújthatja a beírási kérelmet az egyedülálló kisebbségi választói névjegyzékbe.
A kérvényt a lakosok személyesen tudják átadni, minden munkanapon 7,30 és 15,30 között a Pančevoi Városigazgatásnál – Általános igazgatási titkárság, Kralja Petra tér I 2-4, Választói névjegyzék iroda 107-es szám, az első emeleten, helyi irodák útján Pančevo város területén,vagy postai úton a következő címre – Pancsova városigazgatása – Általános igazgatási titkárság, Kralja Petra tér I 2-4, 26000 Pancsova.
Az Igazságügyi minisztérium és közigazgatás weboldalán – Emberi és kisebbségi jogokat szolgáló iroda www.ljudskaprava.gov.rs megjelenítésre kerültek a bejegyzési kérvény és a törlés a választási névjegyzékből, és átvehetőek a Pancsovai Városigazgatásnál, a Választói lista szolgálat, 107-es irodában, az első emeleten a helyi irodákban.
Szükséges, hogy a kérvény olvashatóan legyen kitöltve és aláírva a kérvényt benyújtó részéről. Minden adat a kérvényben meg kell hogy egyezzen a benyújtó személyi igazolványával.
A bejegyzési, törlési, módosítási, kiegészítési és javítási díjat az egyedülálló választási listában és a különleges kisebbségi választási listában nem kell fizetni.
– ARCHÍVUM
Az Archívumban archívum könyvet vezetnek, ahol az archívumozott tárgyak bevezetése történik a regisztrációs egységekbe – mappákba a megvigyázási határidők szerint, felírásra kerülnek az értéktelen regisztrációs anyagok az értéktelen anyagok szekréciós folyamatában; átvételre és átadásra kerül a regisztrációs anyag, megtekinthetők a tárgyak és a műszaki dokumentáció a referenseknek, kiválasztásra kerül az archív anyag, leltározásra és selejtezésre kerül az értéktelen rendszerleíró anyag.
A kliens vagy a harmadik személy akinek jogi érdeke van a tárgyban kérvényt nyújthat be az archívum tárgyának megtekintésére és saját költségre fogja átírni és lefénymásolni az archívumba helyezett tárgyakat, és kérvényezni a projekt dokumentációba való betekintést.
Az ügyfél a kérvényét a Városi szolgáltatóközpontnak adja át, a szolgáltatóhelyeken 1,2 és 3 telefonszám: 013/308-788 i 013/308-789
A kérvény benyújtása során, az ügyfél mellékeli a személyi igazolványát és kifizeti a városi adminisztratív díjat.
– FOGADÓ IRODA
Iratátvétel az ügyfelekkel való munkához
Az iratátvétel és az ügyfelekkel való foglalkozás a Városi szolgáltatási központban kerül elvégzésre, a szolgáltatási helyeken 1,2 és 3, telefon: 013/308-788 i 013/308-789
Ezeken a szolgáltatási helyeken a következő munkák kerülnek elvégzésre:
– pošte iratátvétel, panasz, kifogás, kiegészítés személyesen vagy postai úton ;
– Archívum projektek átnyújtása, az ügyfél kérésére;
– Számítógépen való keresés elvégzése és az érdekelt ügyfél értesítése, a bejegyzett tárgy mozgásáról;
– Szóbeli értesítés
Dokumentum aláírás, kézírás és átírás hitelesítése,
Az aláírás, kézírás és másolt dokumentumok hitelesítése a Városi szolgáltatási központban történik, a szolgáltatási helyeken szám 4. és 5. telefon: 013/308-710 i 013/308-918
A hitelesítés elvégezhető Pancsova területén a helyi irodákban is.
A meghatalmazás hitelesítéséhez
– legalább két példány meghatalmazás amely hitelesítésre kerül
– az ügyfél kötelező jelenléte személyes okmányokkal
– elismervény a befizetett adminisztratív díjról
Aláírás hitelesítéséhez
– legalább két példány nyilatkozat amely hitelesítésre kerül
– az ügyfél kötelező jelenléte személyes okmányokkal
– elismervény a befizetett adminisztratív díjról
Két tanú aláírásának hitelesítéséhez
– legalább két példány nyilatkozat amely hitelesítésre kerül
– az ügyfél kötelező jelenléte személyes okmányokkal
– elismervény a befizetett adminisztratív díjról
Másolat hitelesítése :
– az eredeti dokumentum
– legalább két másolat (fénymásolat).
– elismervény a befizetett adminisztratív díjról

A szerződés hitelesítéséhez:
– legalább két szerződés példány
– a szerződést aláíró személy kötelező részvétele személyi igazolvánnyal.
– elismervény a befizetett adminisztratív díjról

Figyelmeztetés:
– Ezen tarifaszám szerint a másolat alatt érthető a fénymásolat kiadása, illetve a jogi cselekmény avagy dokumentum nyomtatása a számítógép tartalmából vagy az írógép által.
– Nyomtatványnak ezen törvény alapján két oldalú papír érthető amely A4 vagy kisebb formátumú.
– Ha másolatról van szó, amelynek a hitelesítése történik, és idegen nyelven van írva, az adó összege 100%-al magasabb mint az ezen tarifaszám 1. Bekezdésében említett adó.
A volt Jugoszlávia területéről menekültek és kitelepítettek és a Koszovó és Metóhia Autonóm tartomány területéről származó menekültek, a megfelelő okmányok szerint amellyel bizonyítani tudják státuszukat, hat hónapon belül az eredeti példány kiadásától számítva, az adót ezen tarifaszám 1. Bekezdéséből a másolat, kivonat, illetve bizonylat hitelesítéséhez az anyakönyvből, 70%-al alacsonyabb áron fizetik a meghatározott adótól számítva.
Munkakönyvek
A tevékenységek a munkakönyvekkel kapcsolatosan a Városi szolgáltatási központban kerülnek elvégzésre, a szolgáltatási helyen 4. És 5. Telefonszám: 013/308-710 és 013/308-918
A munkakönyv megnyitásához:
– Munkakönyv kiadási kérvény 2 példányban (az ügyfél tölti ki) ,
– munkakönyv ( hivatali személy tölti ki)
– érvényes személyi igazolvány
– diploma, bizonylat, illetve bizonylat az utolsó iskoláról amit a kérvényező elvégzett-eredeti példány.
– A személy amelynek a munkakönyve megnyitásra kerül személyesen részt kell, hogy vegyen.
A munkavállalói könyv másolatának kiadásához:
– Kérvény
– igazolás a befizetett hírdetésről az elveszített munkakönyvről a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében”. A befizetés a hirdetés megjelenítéséhez az elveszített munkavállalói könyvről a „Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyében” a következő számlaszámra történik: 160-14944-58, befizetés kódja: 133, modell: 97, hívószám: 51-242, befizetés célja: a munkavállalói könyv érvénytelenné tétele, címzett: Közvállalat Sluzbeni „glasnik”, Kralja Milutina 27, Belgrád.
– az előre felsoroltak mellé benyújtani minden dokumentumot amely szükséges a munkavállalói könyv megnyitásához.
Képesítési adatok kiegészítése :
– diploma, bizonylat, illetve bizonylat az utolsó iskoláról amit a kérvényező elvégzett-eredeti példány.
– érvényes személyi igazolvány,
Személyes név módosítása a munkavállalói könyvben :
– A személyes név módosítási igazolása (születési anyakönyvi kivonat, névmódosítási végzés)
– érvényes személyi igazolvány,
Életbenléti igazolás kiadása (a külföldi nyugdíj szabályozásának érdekében adják ki)
Az ügyfélnek személyesen kell bejönni a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely száma 4, 5. i 6, telefonszámok: 013/308-710, 013/308-918 és 013/308-919.
– Érvényes személyes okmányok
– bizonyíték a befizetett adminisztratív díjról

– INGYENES JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az ingyenes jogi segítségnyújtás szolgáltatása 2005. Február 1-én jött létre az „ Ingyenes jogi segítségnyújtás Pancsován projekt” véghezviteli egyezménye szerint történik, amely a Katalóniai Obudsman, a Vajdasági Ügyvédi Kamara és Pancsova község között köttetett meg.
A rendszer elindításának célja hogy a lakosok hozzáférhessenek az Igazságvédelemhez, a jogi tanácsadás szolgálat útján és a Bírósági ügyvédi képviselési szolgálat útján.
Az ingyenes jogi segétségnyújtási szolgálat a helyi önkormányzat keretein belül tevékenykedik – Pancsova város és a Városi költségvetésből finanszírozzák azt.
A Szolgálatban az Alibunar, Kovacica, Opovo és Pancsova általános ügyvédi szervezet ügyvédei dolgoznak.
A szolgálat székhelye a Zmaj Jovina utca 5-ben található, helység 5, telefon 332-586, munkaidő 09,00-13,00 óra között.

2. SZEMÉLYES STÁTUSZÁÉRT FELELŐS OSZTÁLY
Állampolgársági igazolás kiadása
Szükséges hogy az ügyfél elmenjen az anyakönyvvezetőhöz, a Városi szolgáltatási közponba, a szolgáltatási helyre melynek száma 7 és 8, telefonszám: 013/308-817 és 308-920.
– az állampolgársági igazolás kiadásának kérvénye
– igazolás a befizetett adminisztrációs díjról
A menekült és kitaszított személyek a volt Jugoszlávia területéről és a Koszovó és Metóhia területéről elmenekült személyek, a megfelelő okmányok alapján amellyel bizonyítják saját státuszukat 70%-al alacsonyabb díjat fizetnek az előírt díjtól számítva.
A kivonat és az igazolások megrendelése telefonon is megtehető 8,00-15,00 óráig a 013/351-473, 013/308-726 és 013/308-809 telefonszámon, e-mailen keresztül az usluznicentar@pancevo.rs e-mail címen és az Szerb Köztársaság eIgazgatás weboldal elektronikus szolgáltatásait használva.
A megrendelt kivonatok és igazolások szállítása nem történik szombaton és vasárnap, állami és vallási ünnepeken. A kivonatok és igazolások Post express-en keresztül lesznek elküldve, a küldés módja pedig “máról holnapra”. A díj és a postaköltség utánvétellel fizetendő.
AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI KÖNYVBE VALÓ BEJEGYZÉS ALAPJAI ÉS HELYE ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGI IGAZGOLÁS KIADÁSA
1948.08.01. – 1952.12.31.-ig született a személyek a tartózkodási helyük alapján lettek bejegyezve.
1953.01.01.-1972.03.13-ig született személyek az apjuk bejegyzésének helye alapján lettek bejegyezve ( egyik szülő)
Az 1973.03.14-1979.12.26-ig született személyek a szülő tartózkodási helye alapján lettek bejegyezve a gyermek születésének pillanatában
Az 1979.12.27.-től született személyek a születési hely szerint kerültek bejegyzésre
A születési anyakönyvi kivonat kiadása
Szükséges, hogy az ügyfél elmenjen az anyakönyvvezetőhöz, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely száma 7 és 8, telefonszámok: 013/308-817 és 013/308-920.
– kérvény a születési anyakönyvi kivonat kiadására
– a befizetett adminisztrációs díj kifizetésének igazolása
A menekült és kitaszított személyek a volt Jugoszlávia területéről és a Koszovó és Metóhia területéről elmenekült személyek, a megfelelő okmányok alapján amellyel bizonyítják saját státuszukat 70%-al alacsonyabb díjat fizetnek az előírt díjtól számítva.
A kivonat és az igazolások megrendelése telefonon is megtehető 8,00-15,00 óráig a 013/351-473, 013/308-726 és 013/308-809 telefonszámon, e-mailen keresztül az usluznicentar@pancevo.rs e-mail címen és az Szerb Köztársaság eIgazgatás weboldal elektronikus szolgáltatásait használva
A megrendelt kivonatok és igazolások szállítása nem történik szombaton és vasárnap, állami és vallási ünnepeken. A kivonatok és igazolások Post express-en keresztül lesznek elküldve, a küldés módja pedig “máról holnapra”. A díj és a postaköltség utánvétellel fizetendő.
Házassági anyakönyvi kivonat kiadása
Szükséges hogy az ügyfél elmenjen az anyakönyvvezetőhöz, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely 7 és 8, telefonszámok: 013/308-817 és 013/308-920.
– a házassági anyakönyvi kivonat kiadási kérvénye
– a befizetett adminisztrációs díj kifizetésének igazolása
A menekült és kitaszított személyek a volt Jugoszlávia területéről és a Koszovó és Metóhia területéről elmenekült személyek, a megfelelő okmányok alapján amellyel bizonyítják saját státuszukat 70%-al alacsonyabb díjat fizetnek az előírt díjtól számítva.
A kivonat és az igazolások megrendelése telefonon is megtehető 8,00-15,00 óráig a 013/351-473, 013/308-726 és 013/308-809 telefonszámon, e-mailen keresztül az usluznicentar@pancevo.rs e-mail címen és az Szerb Köztársaság eIgazgatás weboldal elektronikus szolgáltatásait használva
A megrendelt kivonatok és igazolások szállítása nem történik szombaton és vasárnap, állami és vallási ünnepeken. A kivonatok és igazolások Post express-en keresztül lesznek elküldve, a küldés módja pedig “máról holnapra”. A díj és a postaköltség utánvétellel fizetendő.
A halotti anyakönyvi kivonat kiadása
Szükséges hogy az ügyfél elmenjen az anyakönyvvezetőhöz, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely 7 és 8, telefonszámok: 013/308-817 és 013/308-920.
– a halotti anyakönyvi kivonat kiadási kérvénye
– dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi

A menekült és kitaszított személyek a volt Jugoszlávia területéről és a Koszovó és Metóhia területéről elmenekült személyek, a megfelelő okmányok alapján amellyel bizonyítják saját státuszukat 70%-al alacsonyabb díjat fizetnek az előírt díjtól számítva.
A kivonat és az igazolások megrendelése telefonon is megtehető 8,00-15,00 óráig a 013/351-473, 013/308-726 és 013/308-809 telefonszámon, e-mailen keresztül az usluznicentar@pancevo.rs e-mail címen és az Szerb Köztársaság eIgazgatás weboldal elektronikus szolgáltatásait használva
A megrendelt kivonatok és igazolások szállítása nem történik szombaton és vasárnap, állami és vallási ünnepeken. A kivonatok és igazolások Post express-en keresztül lesznek elküldve, a küldés módja pedig “máról holnapra”. A díj és a postaköltség utánvétellel fizetendő.

Igazolás a szabad házassági státuszról
A szabad házassági státusz igazolási kérvényét, a Városi szolgáltatási központban kell átadni, szolgáltatási hely 7 és 8, telefonszámok: 013/308-817 és 013/308-920.
A kérvény mellé benyújtásra kerülnek az alábbi dokumentumok:
– születési anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál),
– állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál),
– érvényes személyi igazolvány
– bejelentett tartózkodási hely
– Útlevél fénymásolata vagy a születési anyakönyvi kivonat a nemzetközi űrlapon azzal a személlyel akivel házasságkötés történik.
A halotti nyilvántartásba való utólagos bejegyzés
A kérvény a halotti nyilvántartásba való utólagos bejegyzésre a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852
A kérvény mellé kötelező benyújtani
– születési anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál),
– házassági anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál),
– A felettes orvos által kiadott halotti igazolás
– Az anyakönyvvezető jelentése hogy a halál ténye nincs bejegyezve a halotti nyilvántartásba ( ezt a jelentést az anyakönyvvezető adja ki, azon a helyen, ahol a haláleset történt).
– Bizonyíték a befizetett adminisztrációs díj befizetéséről
Utólagos születési anyakönyvbe való bejegyzés
A kérvény az utólagos anyakönybe való utólagos bejegyzésre a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852.
A kérvény mellé kötelező benyújtani
– házassági anyakönyvi kivonat (házasságban született gyermek esetén ) vagy a születési anyakönyvi kivonat (házasságon kívül született gyermek szülei esetén )
– Kórházi elbocsátólevél (hogy a gyermek kórházban született vagy a bába, orvos igazolása, hogy a gyermek lakásban született )
– A Községi anyakönyvvezető igazolása, avagy a Helyi iroda igazolása, a gyermek születése szerint, hogy a gyermek nincs bejegyezve a születési anyakönyvbe.
– Tartózkodási hely igazolása (a gyermek szüleinek)

Névváltoztatás
A személyes név, név vagy vezetéknév változtatási kérvényt a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852.

A kérvény mellé kötelező benyújtani:
• születési anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál)
• házassági anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál)
• állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál)
• igazolása annak, hogy nincs folyamatban nyomozás
• igazolása annak, hogy nincs kifizetetlen adótartozása
• igazolás hogy nincs törvénnyel meghatározott kifizetetlen kötelezettsége a házassági, házasságon kívüli és örökbefogadott gyermekek, házastársak, szülők és más családtagok irányában
• katonai nyilvántartás igazolása (férfiak esetében)
• Válási ítélet egy példánya
• Tartózkodási hely igazolása vagy érvényes személyi igazolvány
• a befizetett adminisztrációs díj igazolása

Családi állapot igazolása külföldi használatra
A családi állapot igazolásának kiadási kérvénye külföldi használatra a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852.
A kérvény mellé benyújtandó:
– Rokonsági igazolás (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat)
– tartózkodási igazolás
– ingatlan kataszteri igazolás
– munkaadóval való szerződés
– Munkaerőpiac igazolása, hogy a kitartott személy munkanélküli
– igazolás hogy a gyerekek rendszeresen járnak iskolába
– a befizetett adminisztrációs díj igazolása

Eltartási igazolás külföldi használatra
Az eltartási igazolás kiadásának kérelme külföldi használatra a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852.

A kérvény mellé benyújtani:
– Rokonsági igazolás (születési vagy házassági anyakönyvi kivonat)
– tartózkodási igazolás
– ingatlan kataszteri igazolás
– A PIO (nyugdíjszerű-és rokkantsági biztosítás) igazolása a kifizetett nyúgdíjról az elmúlt évre, illetve hogy nem kitartott személy és nem nyúgdíj felhasználó
Munkaerőpiac igazolása, hogy a kitartott személy munkanélküli
– igazolás hogy a gyerekek rendszeresen járnak iskolába
– a befizetett adminisztrációs díj igazolása

Módosítás az anyakönyvben
Az anyakönyvi módosítási kérelmet a személyes polgári állapotért felelős munkatársnak kerül benyújtásra, iroda szám 6, a Pancsovai városháza épületének földszintjén , telefonszám : 013/308-852.
A kérvény mellé kötelező benyújtani:
1. Anyakönyvi kivonat amelyben módosítás jön létre (nem régebbi hat hónapnál)
2. Anyakönyvi kivonat amely szerint módosítás jön létre (nem régebbi hat hónapnál)
3. a befizetett adminisztrációs díj igazolása
Házasságkötés
Szükséges hogy a jövendőbeli házastársak személyesen megjelenjenek az anyakönyvvezetőnél a Városi szolgáltatási központban, szolgáltatási hely szám 15, telefon: 013/308-876
A jövendőbeli házastársaknak át kell nyújtaniuk az alábbi dokumentumokat:
– születési anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál)
– állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál)
– érvényes személyi igazolvány
4. – a befizetett adminisztrációs díj igazolása
Második házasságkötés
Szükséges hogy a jövendőbeli házastársak személyesen megjelenjenek az anyakönyvvezetőnél a Városi szolgáltatási központban, szolgáltatási hely szám 15, telefon: 013/308-876
Az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni:
– izvod iz matične knjige rođenih sa klauzulom o prestanku ili razvodu braka születési anyakönyvi kivonat a házasság megszűnéséről szóló záradékkal vagy a válási záradékkal (nem régebbi hat hónapnál) vagy a jogerős döntést a válásról vagy az halotti anyakönyvi kivonat a halott házastársról, ha az első házasság a házastárs halála miatt szakadt meg
– állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál)
– érvényes személyi igazolványok.
– a befizetett adminisztrációs díj igazolása
Házasságkötés, ha a jövendőbeli házastársak kiskorúak
Szükséges, hogy a jövendőbeli házastársak személyesen megjelenjenek az anyakönyvvezetőnél, a Városi szolgáltatási központban, szolgáltatási hely száma 15, telefon : 013/308-876
Szükséges mellékelni a következő dokumentumokat:
– születési anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál)
– állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál)
– érvényes személyi igazolvány
– A felettes bírósági végzés amely kiadja az engedélyt a kiskorú személyek házasságkötésére
– a befizetett adminisztrációs díj igazolása
Házasságkötés külföldi állampolgárral
Szükséges hogy a jövendőbeli házastársak személyesen megjelenjenek az anyakönyvvezetőnél, Városi szolgáltatási központ, szolgáltatási hely száma 15, telefon: 308-876
Szükséges mellékelni a következő dokumentumokat:
– születési anyakönyvi kivonat a nemzetközi formanyomtatványon külföldi állampolgárnak ( nem régebbi hat hónapnál),
– igazolás a szabad családi állapotról – eredeti példány lefordítva a felhatalmazott jogi tolmács részéről
– útlevél fénymásolata .
– a befizetett adminisztrációs díj igazolása
Halotti nyilvántartásba való bejegyzés
Szükséges, hogy az egyik családtag megjelenjen az anyause different widgets on different languages wpmlkönyvvezetőnél, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely szám 13, telefon : 013/308-809.
Szükséges mellékelni az alábbi dokumentumokat:
– halotti igazolás
– halott személyi igazolványa vagy útlevele
– születési vagy házassági anyakönyvi kivonat
A született személyek születési anyakönyvébe való bejegyzése amelyek a volt Jugoszláv államban születtek
A bejegyzés a tartózkodási hely alapján történik.
Szükséges az hogy az ügyfél megjelenjen az anyakönyvvezetőnél, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely 14, telefon: 013/308-883.
Szükséges mellékelni az alábbi dokumentumokat:
– születési anyakönyvi kivonat, Szlovéniához szükséges hitelesíteni apostilleal a kivonatot vagy a nemzetközi formanyomtatványon ( ami nem régebbi hat hónapnál)
– házassági anyakönyvi kivonat, Szlovéniához szükséges hitelesíteni apostilleal a kivonatot vagy a nemzetközi formanyomtatványon ( ami nem régebbi hat hónapnál)
– állampolgársági igazolás (nem régebbi hat hónapnál)
– tartózkodási igazolás
– személyi igazolvány fénymásolata
Házasságban született gyermek anyakönyvbe
Szükséges hogy az egyik szülő személyesen megjelenjen az anyakönyvvezető, a Városi szolgáltatási központba, szolgáltatási hely 14, telefon: 013/308-883.
Születési jelentkezési határidő és a személyes név meghatározása a gyermek személyes nevére 60 nap a születést követően.
– Házassági anyakönyvi kivonat (nem régebbi hat hónapnál), ha a szülők nem kötöttek házasságot Pancsova területén
– Érvényes személyi igazolvány mindkét szülőnek
Házasságon kívüli gyerekek születési anyakönyvbe való bejegyzése
Fontos hogy mindkét szülő személyesen megjelenjen az anyakönyvvezetőnél, a Városi szolgáltatási központban a szolgáltatási helyen melynek száma 14, telefon: 013/308-883.
A születési jelentkezés a személyes név meghatározására a gyermeknél 60 nap a születést követően.
Szükséges mellékelni az alábbi dokumentumokat:
– mindkét szülő anyakönyvi kivonata (nem régebbi hat hónapnál)
– mindkét szülő állampolgársági igazolása (nem régebbi hat hónapnál)
– Mindkét személy érvényes személyi igazolványa

Az anyakönyvvezető előtt a gyermek apja aláírja az Apaság elismerési és a gyermek személyi nevéről szóló jegyzőkönyvet.
Születési tény bejegyzése, házzasság kötés és haláleset amely külföldön történt
Új tények bejegyzését anyakönyvvezető végzi, a Városi szolgáltatási központban, éspedig:
– születés bejegyzése – szolgáltatási hely száma 14, telefon: 013/308-883.
– házasságkötés tényének bejegyzése – szolgáltatási hely száma 15, telefon: 013/308-876.
– Haláleset bejegyzése – szolgáltatási hely száma 13, telefon: 013/308-809.
A születés, házasságkötés és haláleset bejegyzése amely külföldön történt hazai anyakönyvbe kerülnek bejegyzésre, attól függetylenül hogy a dokumentáció hivatalosan vagy az ügyfél részéről lett eljuttatva, végzés meghozatala nélkül, az ügyfél utolsó tartózkodási helyén.
Szükséges mellékelni az alábbi dokumentumokat:
– a születési anyakönyvi kivonat nemzetközi formanyomtatványon kell, hogy legyen a Bécsi és Párizsi konvenció szerint
– ha a kivonat nincs nemzetközi formanyomtatványon, hanem a származó országhoz tartozó nyomtatványon, muszáj tartalmaznia apostillet
– ha nincs apostille, hitelesíteni kell azt az állami szerv által és ezután hitelesíteni a mi nagykövetségünkön, vagy a származó ország nagykövetségén
– Ha az ügyfél itt van, és nincs lehetősége legalizálni a közokiratot, akkor továbbítani kell azt az ország Belgrádi nagykövetségére, és utána hitelesíteni és legalizálni a Külföldi munkákra vonatkozó szövetségi minisztériumban.