MIESTNE KANCELÁRIE NA ÚZEMÍ MESTA PANČEVO

Miestne kancelárie vykonávajú úkony týkajúce sa osobného stavu občanov (vedenie matrík a vydávanie výpisov a osvedčení, vyhotovuje úmrtný list, vykonáva sčítanie majetku a iné.), zhromažďuje a vnáša údaje na aktualizáciu voličského zoznamu, vykonáva osvedčenie rukopisu, odpisov a podpisov, vydáva osvedčenia o skutočnostiach ako je určené v zákone, vykonáva úkony prijímacej kancelárie, vykonáva administratívno-technické a iné úlohy zhromaždenia občanov, vedie iné evidencie ako je určené zákonom a inými predpismi (o deťoch vo veku navštevovať základnú školu, o dlhopisoch miestného samozdanenia a podobne), poskytuje odbornú pomoc v postupe vyjadrovania občanov o miestnom samozdanení a poskytuje odbornú pomoc miestným spoločenstvám.
Miestne kancelárie môžu vykonávať aj iné úkony, ktoré im zverí Mestská správa.

V miestných kanceláriach sa môžu vykonávať úkony aj pre iné orgány, orgánizácie a ustanovizne na podklade zmluvy, ktorú uzatvára náčelník Mestskej správy, resp. osoba ktorú on oprávni a orgány, orgánizácie a ustanovizne, za súhlasú Primátora.
Miestne kancelárie môžu vykonávať aj iné úkony, ktoré im zverí Mestská správa.
V miestnych kanceláriách možno vykonávať úkony pre iné orgány, orgánizácie a ustanovizne na podklade zmluvy, ktorú uzatvára náčelník Mestskej správy, resp. osoba ktorú on oprávni a orgány, orgánizácie a ustanovizne, za súhlasú Primátora.
Miestna kancelária Glogonj – telefón: 013/627-002 Fax: 013/627-011
Miesna kancelária Banatski Brestovac – telefón – Fax: 013/626-101, 013/626-188
Miesna kancelária Omoljica – telefón: 013/617-001 Fax: 013/617- 008
Miesna kancelária Ivanovo – telefón: 013/629-101 Fax: 013/629-108
Miesna kancelária Dolovo – telefón – Fax: 013/2634-214
Miesna kancelária Banatsko Novo Selo – telefón – Fax: 013/615-051
Miesna kancelária Kačarevo – telefón: 013/601-263 Fax: 013/603-313
Miesna kancelária Jabuka – telefón – Fax: 013/2624-046
Miesna kancelária Starčevo –  telefón: 013/631-001 Fax: 013/631-144

MIESTNE SPOLOČENSTVÁ NA ÚZEMÍ MESTA PANČEVO
– MIESTNE SPOLOČENSTVO BANATSKO NOVO SELO, ul. Maršala Tita č. 67, 26314 Banatsko Novo Selo, telefón – fax: 615-051,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO „MITA VUKOSAVLJEV” DOLOVO”, Ul. Kralja Petra a č. 5, 26227 Dolovo, telefón – fax : 2634-214,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO STARČEVO, Pančevački put č. 1, 26232 Starčevo, telefón – fax: 631-144 a 631-001,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO OMOLJICA, Cara Dušana č. 2, telefón: 617-001, 26230 Omoljica, fax: 617-008, Dušan Lukić,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO BANATSKI BRESTOVAC, Ul. maršala Tita č. 4a, 26234 Banatski Brestovac, telefón: 626-101,fax: 626188,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO IVANOVO, ul. Borisa Kidriča č. 9, 26233, telefón -fax: 629-108 a 629-101,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO KAČAREVO, Ul. maršala Tita č. 37, 26212 Kačarevo, telefón: 601-030, fax: 603-313,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO JABUKA, ul. Trg Borisa Kidriča č. 1, 26201 Jabuka, telefón – fax: 2624-046,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO GLOGONJ, ul. Beomestoska č. 7, 26202 Glogonj, telefón – fax: 627-011,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO GORNJI GRAD PANČEVO, ul. Dimitrija Tucovića 74, 26000 Pančevo, telefón – fax: 351-016,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO KOTEŽ PANČEVO, ul. Braće Jovanovića bb, 26000 Pančevo telefón – fax: 314-710,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO CENTAR PANČEVO, M. Gorkog č. 25, 26000 Pančevo telefón -fax: 353-523,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO TESLA PANEČVO, ul. Lava Tolstoja č. 78b, 26000 Pančevo, telefón – fax: 2515-066,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO STRELIŠTE PANČEVO, Veljka Vlahovića č. 19, 26000 Pančevo, telefón – fax: 315-808,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO VOJLOVICA, PANČEVO, Trg XII Vojvođanske brigade č. 5, 26000 Pančevo, telefón – fax: 366-178,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO STARI TAMIŠ PANČEVO, ul. Kestenova č. 4, 26000 Pančevo, telefón: 2638-155,
– MIESTNE SPOLOČENSTVO MLADOST PANČEVO, ul. Jastrebačka č. 5, 26000 Pančevo, telefón: 372-427
Žiadosti s potrebnou dokumentáciou, na podklade ktorých koná Sekretariát pre všeobecnú správu nachádzajú sa na internetovej adrese: http://www.pancevo.rs/sekretarijat_za_opštu_upravu