Захтев ради признавања права може да се преузме и поднесе сваког радног дана од 08:00-15:00 часова и средом од 08:00-19:00 на писарници Услужног центра Градске управе града Панчева.

Све информације за остваривање права могу се добити у канцеларији 21 код Жељке Недић или на број телефона 013/ 308-802 и у канцеларији 22 код Ане Бајза или на број телефона 013/308-869.

Право на једнократну помоћ за набавку пакета за новорођенче има родитељ без обзира на редослед рођења детета, под условом да има пребивалиште, односно боравиште на територији града Панчева

Захтев се подноси најкасније до навршених 6 месеци живота детета.

Потврда се ради одмах по подношењу захтева. Нема право жалбе на одлуку по остваривању овог права.

За признавање права потребно је:

  • Захтев Секретаријата за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева о остваривању права на беби пакет
    извод из матичне књиге рођених за дете (може и фотокопија)
    фотокопију личне карте, односно избегличке или легитимације расељеног лица
  • изјава о давању сагласности за прибављање, увид и обраду података о личности

Документација:

Више информација погледајте на страници сајта Родитељски додатак.