Свечана примопредаја радова на рехабилитацији Спортске хале у Панчеву одржана је у петак, 28.09.2018. године у присуству градоначелника Саше Павлова, чланова тима за имплементацију пројекта, гостију из Румуније, извођача и надзорног органа.

Поштујући задате рокове и модерне стандарде у грађевинарству, замењена је стара хидроизолација и урађена термоизолација зидова и крова. Замењена је и комплетна столарија и уграђене су нова клима комора и две топлотне пумпе. Нова клима комора ће, за разлику од старе, омогућити хлађење Хале спортова, док ће топлотне пумпе омогућити енергетску ефикасност целог система.

На крову Хале су постављене нова хидроизолација и термоизолација уз употребу модерне вишеслојне синтетичке мембране испод које је постављена пресована камена вуна дебљине 10 cm. На бочним зидовима Хале постављена је вентилисана алуминијумска фасада од сендвич панела са 10 cm камене вуне. Исти панели су коришћени и за изолацију крова анекса, док је на зидове анекса постављена демит фасада преко термоизолације од пресоване камене вуне дебљине 10 cm.

Сви предузети радови ће довести објекат из енергетског разреда Е у Ц, омогућити много боље услове за спортисте и гледаоце док ће локална самоуправа смањити трошкове одржавања кроз умањене рачуне за грејање и хлађење.

Извођач радова је „Alfaco Inženjering” из Чачка који је добио уговор на међународном тендеру расписаном по ПРАГ процедури за финансирање екстерних активности Европске Уније.