Радионицу за размену искустава и представљање добре праксе у локалним самоуправама организовао је Водећи партнер, општина Решица 31. јула и 1. августа 2018. 20 доносиоца одлука у вези са пројектима и инвестицијама за енергетску ефикасност из Панчева и Решица , састали су се да види и чује шта је Решица урадила, до сада у овом домену. Партнери из Ресишица представили су све пројекте који су тренутно у имплементацији, као и оне које су поднели као предлоге за финансирање.

Учесници из града Панчева имали су прилику да чују о прописима на тему енергетске ефикасности који су на снази у Румунији, више од 10 година, као чланици Европске Уније. Такође су представили све фондове који су им доступни, као чланици ЕУ, за енергетску ефикасност и друге врсте инвестиција.

Сви учесници су посетили локације пројеката у Решицама, укључујући, локацију базена која је предмет инвестиције на овом заједничком пројекту.