17.01.2018. године у Решици, Румунијa одржана je Конференција поводом почетка имплементације Пројекта “Енергетска Ефикасност-Предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија”

Општина Решице, у улози водећег партнера имплементира овај пројекат у партнерству са градом Панчево. Пројекат вредан € 1.353.167 од чега је буџет града Панчева € 792.776 а буџет општине Решица € 560.391, има за циљ допринос енергетској ефикасности коришћењем обновљивих извора енергије и смањењем емисије гасова који производе ефекат стаклене баште.

Председник општине Решица, Ioan Popa, је представио пројекат и објаснио да ће се циљ пројекта постићи кроз инвестиције у објекте са обе стране границе као и више промотивних и едукативних активности на тему енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије.

Менаџер града Панчева, Маја Витман, је истакла важност овог пројекта, као првог инфраструктурног пројекта града Панчева који се финансира из Interreg IPA CBC Програма. Овом приликом је позвала општину Решице, да у будућности материјализујемо вишедеценијски статус збратимљених градова кроз више одобрених пројектa ради постизања конкретних резултатата.