Градски менаџер града Панчева, Маја Витман, 29.01.2018. одржала је конференцију за медије поводом објављеног Тендер за Извођење радова на рехабилитацији регионалне спортске хале у Панчеву у оквиру Пројекта “Енергетска Ефикасност-Предуслов за бољу животну средину у прекограничном региону Румунија-Србија” финансираног од стране ЕУ кроз INTERREG IPA CBC Програм. Позив за достављање понуда је објављен на програмском сајту www.romania-serbia.net у складу са Уговором о донацији.

Предмет тендера су термомашински радови и радови на енергетској санацији, зидова, крова и столарије.

Тендер је расписан у складу са ПРАГ процедуром, процедуром за јавне набавке за екстерне активности Европске Уније. Тендер предвиђа обавезну посету потенцијалних добављача локације где ће се изводити радови, 05.02.2018. Рок за доставу понуда је 06.03.2018. године. Рок за извођење радова је 90 дана.