До сада је урађено 70% планираних радова. Како би се стара зидана комора из 1969. године демонтирала, неопходно је било урадити откопавање и рушења код анекса хале. Сада јепостављена нова клима комора и припадајућа опреме за нов систем грејања и хлађења као и монтиран предизоловани цевовод. Део овог система су и топлотне пумпе које су монтиране на бетонски темељ поред објекта. Како би се постигла максимална ефикасност новог система, урађено је чишћење свих постојећих вентилационих канала.

Завршена је монтажа свих фасадних панела (термоизолација фасадних зидова) на бочним зидовима објекта и профилне столарије изнад борилишта. У току је извођење радова на изради демит фасаде, обрада бетонских елемената на објекту, обрада око термоизолационих панела и обрада око профилне браварије. Испоручени су кровни панели за анекс хале и уградња се планира у августу, као и ПВЦ мембрана са изолацијом од 10 цм на крову главног објекта хале спортова.