Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa EISP2 programom podržanim od strane Švedske Vlade, sprovodi projekat uvođenja odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada u okviru u 4 regiona upravljanja otpadom u Srbiji (Pančevo, Srem – Mačva, Duboko i Pirot). Projekat se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske komisije (IPA 2017).

Ovaj  model primarne separacije otpada odnosi se na zajedničko sakupljanje reciklabilnih frakcija odvojeno od preostalog toka komunalnog otpada. U ovom, tzv. „sistemu odvojenog sakupljanja u 2 kante“, u prvoj kanti/kontejneru sakupljaće se zajedno sav „suvi“, tj. reciklabilni otpad koji obuhvata različite vrste materijala pogodne za recikliranje kao što su plastika, papir i karton, metal, guma, itd., dok će se u drugoj, takozvanoj „vlažnoj“ kanti/kontejneru, sakupljati sav preostali komunalni otpad, koji se u najvećoj meri sastoji od biorazgradivih kategorija otpada (ostaci hrane i kuhinjski otpad), kao i drugih frakcija, kao što su tekstil, koža, zemlja, itd.

U smislu postavljanja kanti i kontejnera za primarnu separaciju otpada, pristup „od vrata do vrata“ uz korišćenje kanti od 120 l i 240 l je planiran za domaćinstva individualnog tipa, dok je model „lokacije za donošenje“ i upotreba kontejnera od 1.1 m3 planiran za urbane gradske zone, odnosno za domaćinstva u okviru kolektivnog stanovanja (blokovi stambenih zgrada) i komercijalnog sektora. Uvođenje koncepta primarne separacije otpada, zahteva i značajne investicije u opremu za transport otpada, odnosno nabavku dodatnih vozila za njegovo sakupljanje i transport.U skladu sa navedenim,  grad Pančevo – JKP Higijena je kroz projekat  dobila sledeću opremu za “ suvi ” reciklabilni otpad:

  • 5.077 plastičnih (HDPE) kanti od 240 l sa točkićima (plave boje) za sakupljanje reciklabilnog toka otpada
  • 93plastičnih (HDPE) kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima (plave boje) za sakupljanje  reciklabilnog toka otpada
  • 93 plastičnih (HDPE) kontejnera od 1.1 m3 sa točkićima (žute boje) za sakupljanje stakla
  • 2 troosovinska vozila za sakupljanje i prevoz reciklabilnog toka otpada kapaciteta 20m3 sa mehanizmom za presovanje otpada i mogućnošću prihvatanja kanti od 120l/240l i kontejnera od 1,1 m3, u skladu sa Standardima EN840-1 i EN 840-3.

U toku je registracija vozila, podela opreme građanima , ustanovama i stambenim zajednicama počeće  nakon 20. novembra potpisivanjem pojedinačnih Ugovora.