Na Skupštini grada Pančeva, na sednici održanoj 29.decembra 2018.godine donet je Program energetske efikasnosti grada Pančeva za period 2018-2020.godine.

Program energetske efikasnosti grada Pančeva za period 2018-2020.godina