План организације и реализације СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ на подручју града Панчева заснива се на синхронизованом и планском сузбијању штетних глодара (мишева, пацова) на подручју града и насељених места који је обухваћен Уговором XI-13-404-3/2023 од 05.06.2023. године. Вршиће се дератизација стамбених зграда и индивидуалних домаћинстава (око 32.000 домаћинстава и до 1.100 зграда), око 360 кућа (нехигијенска насеља), дивље депоније и неке неуређене зелене површине, приобаље река и канала у дужини од 60 km.

Током извођења акције пролећне систематске дератизације, радиће се и ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН  на истом терену и истом динамиком.

Oперативни план пролећне систематске дератизације и ларвицидног третмана „Панчево 2023“