На основу налога Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе Панчево, у периоду од 11-22.09.2017. Завод за биоциде Београд, вршиће мониторинг и дати прогнозу присуства мишоликих глодара на територији Града Панчева, као и свих девет насељених места.

Теренска истраживања подразумевају праћење појаве, врста, бројности и процену активности популације мишоликих глодара, али и одређивање активних и потенцијалних жаришта.

Након мониторинга, биће издат налог за отпочињање систематске дератизације која обухвата:

  • дератизацију зграда и индивидуалних домаћинстава – око 32.000 јединица;
  • дератизацију нехигијенских насеља око 360 кућа на 70 хектара;
  • дератизацију приобаља, канала и сл.

Грађани ће о датуму извођења дератизације у њиховој згради, улици и насељу бити адекватно информисани у наредном периду.