Grad Pančevo je u saradnji sa Zavodom za biocide i medicinsku ekologiju Beograd, izradio letak sa preporukama za sprečavanje razmnožavanja komaraca. On sadrži uputstva za uklanjanje potencijalnih mesta pogodnih za uzgajanje komaraca, sanitarne mere za smanjenje njihove populacije i preporuke za građane sa individualnim merama zaštite.

Letak je namenjen svim stanovnicima grada Pančeva i u narednom periodu će biti distribuiran na kućne adrese.

letak možete pogleadti ovde