На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских вода бр. XI-13-404-107/2018 од 25.06.2018.године, закљученог између Градске управе града Панчевa и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево у летњој сезони врши  редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију  у VI кампања на следећим локацијама:
– река Тамиш  –  купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци,
– река Дунав – купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица),
– Поњавица  – купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу,
– купалиште у Иванову
– језеро у Качареву.

Узорковање  површинских вода  извршено је  15.08.2018. године.  У  Извештају о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, бр. 01-338/10-2018 од 20.08.2018. године, а на  основу резултата обављених лабораторијских испитивања и стручног разматрања, утврђено је следеће:

  • да се купалишта на реци  Тамиш (купалиште у Панчеву, Јабуци и Глогоњу), купалиште на реци Поњавица (купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу), купалиште у Иванову и језеро у Качареву могу користити у сврху купања и рекреације; a
  • купалиште на реци Дунав (купалиште „Бела Стена“ – лево и десно од шпица) не може се користити у сврху купања и рекреације.

Наредно узорковање  површинских вода  предвиђено је за 29.08.2018. године. Детаљније о резултатима испитивања погледајте у приложеном документу: