Акција СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ на територији града Панчева поч
ела је у понедељак 02. октобра 2017. године. На терену ће бити прво одрађена приградска насеља, сеоска домаћинства и други угрожени локалитети.

Након завршетка рада у приградским насељима, почеће дератизација града Панчева. Радиће се дератизација стамбених зграда и индивидуалних домаћинстава, као осталих угрожених терена. Извођење систематске дератизације не терену трајаће око 14 радних дана, током којих ће поред наведених домаћинстава бити обрађена и нехигијенска насеља.

Детаљнија динамика рада на терену у граду Панчеву може се погледати у Оперативном плану динамике дератизације.