Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад доставио је Студију о процени утицаја на животну средину пројекта “Модификација инсталације за транспорт међуцикличног гасног уља“  на „Quench“ FF и  RF рајзера у РНП Панчево.
Јавна расправа и презентација одржаће се 05.09.2023.год у згради Покрајинске владе ( приземље, канцеларија бр 46 ) у 12 часова.Учешће пријавити на тел +381 21 487 46 90 или мејлом  ekourb@vojvodina.gov.rs
Сви заинтересовани могу извршити увид у студију у згради градске Управе града Панчева, канцеларија 710 ( седми спрат ) сваког радног дана  од 12 до 14 часова до 04.09.2023.год