У складу са чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004 и 88/2010)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Локалног плана управљања отпадом за град Панчево и нацрт Локалног плана управљања отпадом за град Панчево биће изложени на јавни увид у просторијама Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2-4, канц. 618. радним данима од 10-14 часова.

Јавни увид ће трајати до 15.03.2024. године, до када се могу достављати мишљења на извештај, а јавна расправа одржаће се 20.03.2024. године у згради Градске управе града Панчева, у малој сали на I спрату, са почетком у 12 часова.