У циљу побољшања квалитета амбијенталног ваздуха у граду Панчеву, Програмом  буџетског фонда за заштиту животне средине града Панчева за 2021. годину планирана су подстицајна средства, за коришћење гаса као енергента, у износу од 3.500.000 динара.

У овој години наведена средства ће се користити као помоћ за прикључење индивидуалних домаћинстава на гасну мрежу, односно за суфинансирање трошкова типског кућног гасног прикључка у току 2021. године, на тај начин што ће град Панчево рефундирати део средстава утрошених у те сврхе, у износу од 40.000 динара.

На јавни позив се могу пријавити грађани, власници индивидуалних објеката, са територије  МЗ Горњи Град, Стрелишта, Старог Тамиша, Војловице, Тополе, Тесле, дела Мисе, дела Котежа, и дела територије МЗ Центар у којима је изграђена и у употреби улична гасна инфраструктура чији је власник мреже и дистрибутер ЈП “Србијагас”, и који су потписали одговарајући Уговор о прикључењу објекта на дистрибутивну гасну мрежу са ЈП “Србијагас” у току 2021. године (у даљем тексту Уговор) и уплатили у целости средства ЈП “Србијагас” за куповину типског кућног гасног прикључка. Грађани који су се определили за плаћање гасног прикључка ЈП „Србијагас“ у ратама немају право на рефундацију средстава по овом јавном позиву. Такође, заинтересовани подносилац захтева има право на рефундацију само за један гасни прикључак.

Заинтересовани грађани који испуњавају наведене услове могу се обратити Граду Панчеву за  рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка, након чега ће Град Панчево са њима закључити уговор и на текући рачун уплатити 40.000 динара.

Документација коју је потребно поднети за јављање на јавни позив је следећа:

  1. Попуњен Захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског кућног гасног прикључка (образац траженог Захтева се може преузети на сајту Града Панчева или преузети у Услужном центру града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево),
  2. Копија Уговора са ЈП “Србијагас”,
  3. Копија признанице којом се доказује уплата у целости за куповину типског кућног гасног прикључка,
  4. Копија или очитана лична карта подносиоца,
  5. Копија платне картице за текући рачун.

Захтев за рефундирање дела средстава утрошених на куповину типског гасног прикључка

Наведена документација може се поднети од 31.05.2021.год преко Услужног центра града Панчева, у Градској управи града Панчева, Трг Краља Петра I 2-4, Панчево, Секретаријату за заштиту животне средине.

Рефундирање средстава заинтересованим грађанима, од стране града Панчева, вршиће се до утрошка средстава намењених за ову сврху, према редоследу поднетих захтева.

Особа за контакт:

Биљана Ђордан, телефон: 013/308-826

e-mail: biljana.djordan@pancevo.rs