Захтев за издавање одобрења за постављање чилера и изјава