Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB290
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB296
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB278
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања356.9 KB288
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB280
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.5 KB279
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB271
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB269
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB338
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB333
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB301
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB296
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB292
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.6 KB336
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB265
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB293
Захтев за сагаласност на план управљања отпадом од грађења и рушења25.1 KB73