Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB345
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB346
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB311
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB331
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB295
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB194
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB206
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB256
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB191
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB315
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB273
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB164
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB43
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.4 KB41
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB31