Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB204
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB225
Захтев за дозволу за IPPC212.5 KB177
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB231
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB169
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB210
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB182
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB108
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB100
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.0 KB120
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB100
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB191
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB151
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB61
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB24
Величина слова
Контраст