Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB275
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB288
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB229
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB287
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB226
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB267
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB227
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB142
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB142
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB178
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB143
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB250
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB203
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB101
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB67