Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB247
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB266
Захтев за дозволу за IPPC212.5 KB214
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB270
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB210
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB250
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB210
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB130
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB129
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB160
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB131
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB233
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB187
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB88
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB53