Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада20.0 KB71
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом42.0 KB86
Захтев за дозволу за IPPC204.8 KB58
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија39.9 KB67
Захтев за дозволу за ваздух33.3 KB66
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада19.5 KB78
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија36.9 KB64
Захтев за излазак инспектора по пријави странке18.4 KB38
Захтев за излазак инспектора -контрола испуњености услова19.5 KB68
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја294.4 KB48
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања293.4 KB32
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја252.4 KB44
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања251.9 KB33
Захтев за давање сагласности на студију 18.4 KB59
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB47