Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци 2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB158
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB177
Захтев за дозволу за IPPC210.9 KB145
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB150
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB144
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.5 KB166
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB146
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB83
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања338.4 KB72
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB93
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.0 KB78
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB152
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB114
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB47
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB45
Величина слова
Контраст