Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и тренспорт отпада23.0 KB26
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину299.0 KB28
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину338.4 KB27
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB28
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања297.5 KB28
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB24
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB24
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB23
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB28
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB27
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB29
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB24
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB24
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB34
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB23
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину336.9 KB25