Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB175
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB189
Захтев за дозволу за IPPC212.5 KB155
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB188
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB158
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB184
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB167
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB98
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB87
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.0 KB106
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB88
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB172
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB131
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB49
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB5
Величина слова
Контраст