Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада20.0 KB60
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом42.0 KB73
Захтев за дозволу за IPPC204.8 KB44
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија39.9 KB54
Захтев за дозволу за ваздух33.3 KB55
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада19.5 KB64
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија36.9 KB54
Захтев за излазак инспектора по пријави странке18.4 KB35
Захтев за излазак инспектора -контрола испуњености услова19.5 KB55
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја294.4 KB41
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања293.4 KB28
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја252.4 KB38
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања251.9 KB30
Захтев за давање сагласности на студију 18.4 KB49
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB36