Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB318
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB324
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB286
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB310
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB267
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB173
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB180
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB220
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB173
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB289
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB251
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB139
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB23
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.4 KB12
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB3