Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB104
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB120
Захтев за дозволу за IPPC210.9 KB87
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB91
Захтев за дозволу за ваздух36.4 KB95
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.5 KB114
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија44.0 KB93
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB58
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања338.4 KB41
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB51
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.0 KB42
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB89
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB69
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB12
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB12