Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB261
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB269
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB252
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања356.9 KB261
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB256
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.5 KB255
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB247
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB241
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB308
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB308
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB274
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB274
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB263
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.6 KB314
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB239
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB269
Захтев за сагаласност на план управљања отпадом од грађења и рушења21.5 KB32