Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB214
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB236
Захтев за дозволу за IPPC212.5 KB191
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB250
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB180
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB222
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB188
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB113
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB107
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.0 KB128
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB107
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB202
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB161
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB65
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB31
Величина слова
Контраст