Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци 2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB148
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB169
Захтев за дозволу за IPPC210.9 KB135
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB139
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB137
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.5 KB156
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB139
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB82
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања338.4 KB70
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB91
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.0 KB75
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB143
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB106
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB44
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB42
Величина слова
Контраст