Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада20.0 KB55
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом42.0 KB60
Захтев за дозволу за IPPC204.8 KB42
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија39.9 KB51
Захтев за дозволу за ваздух33.3 KB50
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе о прибављању дозволе за складиштење отпада18.4 KB48
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија36.9 KB50
Захтев за излазак инспектора по пријави странке18.4 KB32
Захтев за излазак инспектора -контрола испуњености услова19.5 KB46
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја294.4 KB40
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања293.4 KB27
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја252.4 KB34
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања251.9 KB28
Захтев за давање сагласности на студију 18.4 KB42
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB32