Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB176
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB186
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB173
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB176
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB177
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB179
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB169
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB167
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB203
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB220
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB186
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB173
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB176
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB208
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB162
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB181