Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB201
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB211
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB196
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB202
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB205
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB202
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB196
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB188
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB237
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB248
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB212
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB206
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB202
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB247
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB185
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB203