Град Панчево|grad@pancevo.rs
Обрасци2018-01-28T21:23:01+00:00

Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB224
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB249
Захтев за дозволу за IPPC212.5 KB200
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB258
Захтев за дозволу за ваздух36.9 KB194
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB234
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB195
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB119
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB116
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.0 KB144
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB117
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB212
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB171
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB76
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB42
Величина слова
Контраст