Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB127
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB146
Захтев за дозволу за IPPC210.9 KB111
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB115
Захтев за дозволу за ваздух36.4 KB123
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.5 KB137
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија44.0 KB117
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB72
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања338.4 KB54
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB73
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.0 KB59
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB117
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB91
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB23
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB23