Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB151
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB157
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB146
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB147
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB148
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB147
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB137
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB138
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB171
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB189
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB157
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB142
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB146
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB169
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB135
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB152