Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и тренспорт отпада23.0 KB9
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину299.0 KB13
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину338.4 KB9
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB9
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања297.5 KB11
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB8
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB12
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB8
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB11
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB10
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB13
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB10
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB10
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB11
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB8
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину336.9 KB8