Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB90
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB107
Захтев за дозволу за IPPC210.9 KB74
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB80
Захтев за дозволу за ваздух36.4 KB84
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.5 KB103
Захтев за дозволу за обављање промета хемикалија44.0 KB80
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB54
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања338.4 KB38
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја298.5 KB47
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.0 KB39
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB75
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.4 KB60
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB7
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB8