Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB66
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB72
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB67
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB68
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB66
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB61
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB57
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB60
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB66
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB80
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB74
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB64
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB65
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB74
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB59
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB65