Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB97
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја на животну средину313.3 KB109
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину357.9 KB100
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја затеченог стања337.4 KB99
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја затеченог стања311.8 KB97
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB94
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја21.0 KB85
Захтев за давање сагласности на студију процене утицаја затеченог стања18.9 KB88
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад посторојења "IPPC"212.5 KB106
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија41.5 KB128
Захтев за добијање дозволе за промет хемикалијама44.0 KB109
Захтев за издавање дозволе за рад стационарног извора загађивања 36.4 KB94
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB95
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада237.4 KB114
Захтев за одобрењеи извођење музичког програма32.3 KB89
Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину356.4 KB103