Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB282
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB304
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB274
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB298
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB251
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB277
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB240
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB152
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB153
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB187
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB151
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB260
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB224
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB112
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја338.4 KB78