Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада23.0 KB293
Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом46.1 KB312
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB299
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB304
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB267
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB287
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB246
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB155
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB160
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB198
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB156
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB269
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB234
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB116
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB6