Екологија – Обрасци за преузимање

ИмеВеличинаБр.Преузимања
Захтев за издавање интегрисане дозволе за рад постројења "IPPC"212.5 KB371
Захтев за издавање дозволе за коришћење хемикалија42.0 KB374
Захтев за дозволу за ваздух38.4 KB339
Захтев за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе за складиштење неопасног и инертног отпада22.0 KB372
Захтев за добијање дозволе за обављање промета хемикалијама44.0 KB323
Захтев за одређивање обима и садржаја студије процене утицаја336.9 KB222
Захтев за одређивање обима и садржаја студије затеченог стања337.4 KB233
Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја299.0 KB285
Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања297.5 KB220
Захтев за давање сагласности на студију 21.0 KB346
Захтев за давање сагласности на студију затеченог стања18.9 KB308
Захтев за сагласност на ажурирану студију процене утицаја21.0 KB201
Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средине338.4 KB70
Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада259.4 KB74
Захтев за издавање дозволе за сакупљање и транспорт отпада23.0 KB60