ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB158
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB155
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB77
Програм Јавне Расправе368.4 KB76
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB77
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB89
Анекс 11.8 MB88
Анекс 2743.2 KB90
Нацрт плана917.5 KB129
План развоја Анекс 2796.2 KB35
План развоја Анекс 11.8 MB37
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB71
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB26
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB2
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB4
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB4