ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB180
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB172
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB96
Програм Јавне Расправе368.4 KB94
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB94
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB111
Анекс 11.8 MB112
Анекс 2743.2 KB110
Нацрт плана917.5 KB201
План развоја Анекс 2796.2 KB56
План развоја Анекс 11.8 MB61
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB107
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB50
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB21
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB27
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB24