ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB265
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB254
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB175
Програм Јавне Расправе368.4 KB174
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB176
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB196
Анекс 11.8 MB197
Анекс 2743.2 KB204
Нацрт плана917.5 KB316
План развоја Анекс 2796.2 KB132
План развоја Анекс 11.8 MB147
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB204
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB135
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB101
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB121
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB109