ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB272
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB262
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB184
Програм Јавне Расправе368.4 KB182
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB186
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB204
Анекс 11.8 MB203
Анекс 2743.2 KB209
Нацрт плана917.5 KB323
План развоја Анекс 2796.2 KB140
План развоја Анекс 11.8 MB167
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB212
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB143
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB109
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB130
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB118