ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB239
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB227
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB151
Програм Јавне Расправе368.4 KB150
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB149
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB172
Анекс 11.8 MB170
Анекс 2743.2 KB175
Нацрт плана917.5 KB278
План развоја Анекс 2796.2 KB106
План развоја Анекс 11.8 MB121
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB170
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB107
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB73
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB87
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB80