ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB145
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB138
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB63
Програм Јавне Расправе368.4 KB62
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB64
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB73
Анекс 11.8 MB68
Анекс 2743.2 KB66
Нацрт плана917.5 KB102
План развоја Анекс 2796.2 KB19
План развоја Анекс 11.8 MB18
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB32
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB13