ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB172
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB167
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB90
Програм Јавне Расправе368.4 KB88
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB88
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB104
Анекс 11.8 MB106
Анекс 2743.2 KB102
Нацрт плана917.5 KB158
План развоја Анекс 2796.2 KB51
План развоја Анекс 11.8 MB54
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB89
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB42
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB15
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB21
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB19