ИмеВеличинаБр.Преузимања
Одлука о изради плана1.4 MB192
Решење о образовању координацијоног тима3.4 MB185
Измена Решења КТП Октобар 20211.4 MB107
Програм Јавне Расправе368.4 KB106
Решење о обратзовању тематсих Радних група и подгрупа4.4 MB103
Закључак Координационог тима 18.02.2022 435.2 KB127
Анекс 11.8 MB124
Анекс 2743.2 KB127
Нацрт плана917.5 KB233
План развоја Анекс 2796.2 KB67
План развоја Анекс 11.8 MB75
План развоја града Панчева 2022-2028 са Закључком Скупштине2.0 MB121
МИШЉЕЊЕ НА ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДА ПАНЧЕВА - ПОКРАЈИНСКИСЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ 1.5 MB59
Одлука о изради Средњорочног плана града Панчева 2023-20251.3 MB28
Решење о образовању тематских радних група за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-20252.1 MB37
Решење о образовању Координационог тела за израду Средњорочног плана града Панчева 2023-2025 1.2 MB34