Градоначелник рада Панчева је расписао Конкурс за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години.

Циљ конкурса је оснаживање и развој цивилног друштва града Панчева – унапређење услова за обављање делатности удружења грађана града Панчева и пружање подршке њиховим програмима и пројектима од јавног интереса, у областима здравства и социјалне политике, културе, информисања, бриге о деци и младима, образовања, екологије, туризма, вера и другим областима, у складу са усвојеним развојним документима града Панчева.

Пријава треба да садржи (електронска форма и 1 штампани примерак):

Право учешћа на конкурсу имају регистрована удружења грађана са седиштем на територији града Панчева, као и цркве и верске заједнице које своју делатност обављају на територији града Панчева, а рок за конкурисање на овом Конкурсу је до 2. децембра 2016. године, односно до утрошка средстава опредељених за ову намену.

Цео текст Конкурса за су/финансирање програма и пројеката од јавног интереса у области пружања подршке и оснаживања удружења грађана града Панчева у 2016. години, са критеријумима, правилима аплицирања и начином вредновања предлога програма/пројеката можете преузети овде,  а додатне информације могу се добити у Градској управи града Панчева (Трг краља Петра I број 2-4, 2. спрат, канцеларија 204), путем телефона 013/308-907 или мејла civilnodrustvo@pancevo.rs