Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

/Јавне набавке
19 01, 2018

Набавка услуга административно-техничких послова, послова техничког обезбеђења и помоћних послова

19/01/2018|

Позив за подношење понуда 287-2017 Конкурсна документација 287-2017 [...]

19 01, 2018

Текуће и интервентно одржавање термомашинских инсталација у објектима којима управља град Панчево – за 2018. и 2019. годину

19/01/2018|

Позив за подношење понуда 291-2017 Конкурсна документација 291-2017 [...]

15 01, 2018

Текуће и интервентно одржавање инсталација водовода и канализације у објектима којим управља град Панчево – за 2018. и 2019. годину

15/01/2018|

Документа: Позив за подношење понуда 289-2017 Конкурсна документација 289-2017 [...]

15 01, 2018

Машинска школа-израда техничке документације за изградњу радионице – у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, сходно члану 35. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама

15/01/2018|

Позив за допуну понуда 1-2018 [...]

11 01, 2018

Набавка услуге осигурања опреме

11/01/2018|

Поступак јавне набавке мале вредности Позив за подношење понуда 279-2017 Конкурсна документација 279-2017 Додатно појашњење 1-279-2017 Измена конкурсн [...]

10 01, 2018

Израда техничке документације за потребе озакоњења комплекса „Градски Стадион“

10/01/2018|

Позив за подношење понуда 276-2017 Конкурсна документација 276-2017 Измена конкурсне документације 1 276-2017 [...]

3 01, 2018

Амбуланта Центар – Набавка и уградња хидрауличне платформе за особе за инвалидитетом

03/01/2018|

Позив за подношење понуда 285-2017 Конкурсна документација 285-2017 Одлука о додели уговора 285-2017 [...]

28 12, 2017

ОШ „Мика Антић“ Панчево – инвестиционо одржавање (замена подова у целом крилу објекта)

28/12/2017|

Позив за подношење понуда 268-2017 Конкурсна документација 268-2017 [...]

28 12, 2017

Набавка термомашинске опреме са уградњом у објекту Змај Јовина 6

28/12/2017|

Позив за подношење понуда 271-2017 Конкурсна документација 271-2017 Одлука о додели уговора 271-2017 [...]

27 12, 2017

Израда техничке документације за потребе извођења радова на инсталацијама ПП заштите у ОШ „ Јован Јовановић Змај“

27/12/2017|

Позив за подношење понуда 269-2017 Конкурсна документација 269-2017   [...]

Accessibility
Затворити