Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

/Јавне набавке
24 03, 2017

Набавка услуге штампања-идејно решење и штампа промотивног материјала (члан 39. став 2. ЗЈН)

24/03/2017|

Позив за подношење понуда [...]

23 03, 2017

Набавка услуге оглашавања у дневном листу

23/03/2017|

Позив за подношење понуда 59-2017 Конкурсна документација 59-2017 Додатно појашњење 1 59-2017 [...]

22 03, 2017

Набавка – Прес клипинг и анализа медијских објава (члан 39. став 2. ЗЈН

22/03/2017|

Позив за подношење понуда   [...]

17 03, 2017

Набавка – Прес клипинг и анализа медијских објава

17/03/2017|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН)poziv-50 [...]

17 03, 2017

Набавка услуге интернета, обликована у две партије

17/03/2017|

Позив за подношење понуда 51-2017 Конкурсна документација 51-2017 Додатно појашњење 1 51-2017 Додатно појашњење 2 51-2017 Додатно појашњење 3 51-2017 [...]

16 03, 2017

Набавка осталих материјала за превозна средства

16/03/2017|

Набавка на коју се Закон не примењује (члан 39. став 2. ЗЈН) Позив за подношење понуда 53-2017 Образац понуде 53-2017 Техничка спецификација 53-2017 & [...]

15 03, 2017

Набавка услуге превода

15/03/2017|

Позив за подношење понуда [...]

14 03, 2017

Издавање часописа Екопедија (2 броја годишње)

14/03/2017|

Позив за подношење понуда [...]

10 03, 2017

Набавка услуге административно-техничких послова, послова физичко техничког обезбеђења и помоћних послова

10/03/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Додатно појашњење Измене и допуне конкурсне документације   [...]

10 03, 2017

Набавка услуге рециклаже тонера

10/03/2017|

Позив за подношење понуда 41-2017 Конкурсна докуменатција 41-2017 Додатно појашњење 41-2017 Додатно појашњење 2-41-2017 Додатно појашњење 3 41-2017 [...]

Accessibility
Затворити