Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавне набавке

/Јавне набавке
26 06, 2017

Грађевински радови на адаптацији објекта амбуланте у Долову

26/06/2017|

Позив за подношење понуда 145-2017 Конкурсна документација 145-2017 [...]

22 06, 2017

Набавка намештаја за потребе Градске управе града Панчева (члан 39. став 2. ЗЈН)

22/06/2017|

Позив за подношење понуда [...]

21 06, 2017

Набавка електронске опреме – пумпе за воду

21/06/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација [...]

13 06, 2017

Набавка услуге испитивања подземних вода јужно од индустријске зоне, са ревитализацијом пијeзометара по потреби

13/06/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација [...]

13 06, 2017

Набавка резервних делова за одржавање компјутерске опреме

13/06/2017|

Позив за подношење понуда 139-2017 Конкурсна документација 139-2017 Додатно појашњење 1 139-2017 Одлука о додели уговора 139-2017 [...]

9 06, 2017

Набавка услуге одржавања острва за одрживи саобраћај

09/06/2017|

Позив за подношење понуда 135-2017 Конкурсна документација 135-2017 Одлука о додели уговора 135-2017 Обавештење о закљученом уговору 135-2017 [...]

2 06, 2017

Набавка остале стручне услуге – услуга коричења ( члан 39. став 2. ЗЈН )

02/06/2017|

Позив за подношење понуда [...]

31 05, 2017

Набавка услуге – Израда програма енергетске ефикасности

31/05/2017|

Позив за подношење понуда 128-2017 Конкурсна документација 128-2017 Додатно појашњење 1 128-2017 [...]

26 05, 2017

Отворени поступак јавне набавке радова – Уређење атарских путева и отресишта у 2017. години

26/05/2017|

Позив за подношење понуда 129-2017 Конкурсна докуменатција 129-2017 Додатно појашњење 1 Додатно појашњење 2 129-2017 Додатно појашњење 3 129-2017 Изме [...]

26 05, 2017

Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе Агенције за саобраћај Градске управе града Панчева

26/05/2017|

Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели Уговора Обавештење о закљученом Уговору   [...]

Accessibility
Затворити