4.Izjava o prihvatanju odgovornosti KONKURS DVD 2020