Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Закључак о одређивању почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини