Glavna sveska za zgradu od 17 stanova Sv. Miletića 79