Grb grada Pančeva

Grb grada Pančeva
za izdvojenu sliku