Model zahteva _19 01 2016- ugrozeni kupac-zdravstveno stanje-