Zaključak Vlade 05 Broj: 401-7329/2019 od 18.07.2019. godine kojim se usvaja Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja

Zaključak Vlade 05 Broj: 401-7329/2019 od 18.07.2019. godine kojim se usvaja Program promocije preduzetništva i samozapošljavanja