прилог 1 Пријава угоститеља за некатегорисани објекат