ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга

ПРАВИЛНИК
о условима, критеријумима и елементима за опорезивање прихода по основу пружања угоститељских услуга