Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту измена и допуне локалног акционог плана за запошљавање града панчева за 2020. годину

Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту измена и допуне локалног акционог плана за запошљавање града панчева за 2020. годину