Ovlašćenje da se podnese predlog za člana saveta Mesne zajednice - Grupa građana