Plan JN_izmena 10_30.06.2020

План јавних набавки ГУ Панчева за 2020.годину -измена бр.10