Позив за подношење понуда 245-2019

Позив за подношење понуда 245-2019-енглески

Конкурсна документација 245-2019

Додатно појашњење _1_245-2019

Конкурсна документација 245-2019 – измена 1

Прилог 1

Прилог 2

Прилог 3

Додатно појашњење _2_245-2019

Додатно појашњење_3_245-2019

Конкурсна документација -245-2019-измена 2

Додатно појашњење  4_245-2019

Додатно појашњење  5_245-2019

Додатно појашњење 6_245-2019

Додатно појашњење 7_245-2019

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права_245-2019

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 245-2019

измена конкурсне документације број 3_245-2019

Odgovor 8_245-2019

Odgovor 10_245-2019

Odgovor_9_245-2019

одговор 11_245-2019

Одговор 12_245-2019

Odgovor 13 245-2019

2.Obavestenje o produzenju roka 245-2019

245-2019_izmena 4

Обавештење о поднетом Захтеву за за заштиту права_245-2019

Odgovor 14_245-2019

Одговор 15_245-2019

одговор 16_245-2019

2. обавештење о продужењу рока за подношење понуда 245-2019

Измена конкурсне документације број_5_245-2019

Одговор 17_245-2019

Одговор 18_245-2019

3.Обавештење о продужењу рока 245-2019

245-2019_измена 6

Одговор19_245-2019

Одлука о додели уговора ЈПП путеви_245-2019

Обавештење о поднетом Захтеву за заштиту права 245-2019

Обавештење о закљученом уговору 245-2019