Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 05.02.2021.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст нацрта ПГР

Графичка докуентација:
01. Диспозиција простора
02. Извод из Гупа
03а. Подела на зоне
03. Постојеће стање
04. Планирана намена
05. Регулационо-нивелациони план
06. Планирана инфраструктура
07. План поделе грађ. земљишта на јавно и остало
08. Ограничење урбаног развоја
09. Смернице за спровођење плана
10. Планирана намена инисицијативе
11. Профили улица