КОНЦЕСИЈЕ ЗА ЈАВНУ УСЛУГУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ДОМАЋЕГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА И ИЗГРАДЊА НОВЕ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

Позив за подношење понуда 147-2019

Позив за подношење понуда 147-2019 – english

Конкурсна документација 147-2019

Додатно појашњење 1 147-2019

Измена конкурсне документације 1 147-2019

Додатно појашњење 2_147-2019

Додатно појашњење број 3_147-2019

Измена конкурсне документације 2_147-2019

Додатно појашњење 4 147-2019

Додатно појашњење 5_147-2019

Измена конкурсне документације 3_147-2019

Измена конкурсне документације 4_147-2019

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 147-2019

Обавештење о продужењу рока 147-2019

Позив за подношење понуда 147-2019

Позив за подношење понуда – english-147-2019

Измена конкурсне документације 5 147-2019

Одлука о додели уговора 147-2019

Обавештење о закљученом уговору 147-2019