ImeVeličinaDatum
Strategija razvoja SO Pančevo963.6 KB2007/03/05
Strategija brige o mladima254.4 KB2007/06/26
Plan investicija grada Pančeva755.7 KB2008/12/03
Stambena strategija grada Pančeva676.0 KB2008/12/18
Strategija za društvenu integraciju roma401.4 KB2008/12/18
Lokalni akcioni plan izbeglih i interno raseljenih lica 2009-20013690.2 KB2009/12/17
Strategija kulturnog razvoja1.8 MB2010/08/24
Strategija razvoja sporta110.6 KB2010/10/29
Akcioni plan - Kulturni razvoj207.4 KB2011/02/16
Strategija pristupačnosti javnih objekata2.1 MB2012/03/01
Akcioni plan - Romi449.5 KB2013/03/14
Strategija razvoja socijalne zaštite grada Pančeva469.0 KB2013/08/11
Lokalni akcioni plan - Romkinje600.6 KB2014/02/11
Lokalni akcioni plan zapošljavanja178.7 KB2014/04/02
Strategija brige o mladima grada Pančeva710.2 KB2015/02/20
Plan kapitalnih investicija 20171.6 MB2016/04/04
Plan kapitalnih investicija prva izmena 2015-20173.4 MB2016/04/04
Strategija razvoja kulture u gradu Pančevu 2016-2020735.8 KB2016/04/25
Akcioni plan razvoja sporta u gradu Pančevu za period od 2016. 2018. godine659.1 KB2016/04/25
Program razvoja sporta grada Pančeva od 2015. - 2018.832.6 KB2017/01/16
Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku finansiranja potreba u oblasti sporta na teritoriji grada Pančeva59.4 KB2017/03/01
Strategija komunikacije grada Pančeva 2017-20201.5 MB2017/08/22
ANEKSI Strategija komunikacije grada Pančeva 2017-20201.4 MB2017/08/22
Plan kapitalnih investicija grada Pančeva 2018-2020 sa zaključkom gradskog veća i skupštine3.1 MB2018/01/12
Akcioni plan za unapređenje obrazovanja na terirotiji grada Pančeva od 2018. - 2020. godine3.0 MB2018/08/15
Izveštaj o realizaciji plana kapitalnih investicija 2015-2017 - prva izmena i dopuna1.1 MB2018/09/05
Lokalni akcioni plan za zapošljavljnje grada Pančeva za 2019. godinu14.0 MB2019/02/21
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2018. godinu5.1 MB2019/02/25
Izmene i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančva za 2018. godinu 1.8 MB2019/02/25
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2017. godinu4.6 MB2019/02/25
Izmene lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2017. godinu1.2 MB2019/02/25
Strategija Bezbednosti Saobraćaja Grada Pančeva Za Period 2019-20232.0 MB2019/05/15
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2015 godinu501.2 KB2019/06/20
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2016 godinu sa Zaključkom Gradskog veća793.1 KB2019/06/20
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2017 godinu sa Zaključkom Gradskog veća814.7 KB2019/06/20
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2018 godinu sa Zaključkom Gradskog veća786.6 KB2019/06/20
Grad Pančevo Strategija privlačenja investicija 2019-20232.6 MB2019/07/16
Akcioni plan strategije razvoja grada Pančeva 2014-2020 za 2019 godinu sa Zaključkom Gradskog veća1.3 MB2019/10/08
Strategija razvoja grada Pančeva 2014-2020, sa zaključkom Skupštine o usvajanju6.9 MB2019/10/10
Izmene i dopune Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančva za 2019. godinu 937.7 KB2019/11/15
Izveštaj o realizaciji plana kapitalnih investicija 2018-2020 za 2018. godinu333.3 KB2019/12/09
Izmena Lokalnog akcionog plana grada Pančeva za 2019. godinu2.2 MB2019/12/19
Strategija razvoja socijalne zaštite grada Pančeva2020-20276.9 MB2020/01/13
PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA, NAČINU I POSTUPKU FINANSIRANJA POTREBA U OBLASTI SPORTA NA TERITORIJI GRADA PANČEVA26.8 KB2020/11/06
Izmene Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2021. godinu6.5 MB2021/12/22
Lokalni akcioni plan za zapošljavanje grada Pančeva za 2022. godinu 39.8 MB2022/04/14
Plan razvoja Aneks 2796.2 KB2022/08/16
Plan razvoja Aneks 11.8 MB2022/08/16
Plan razvoja grada Pančeva 2022-2028 sa Zaključkom Skupštine2.0 MB2022/08/16
Strategija Upravljanja Rizicima 2022 Do 2025- Final241.3 KB2022/10/10
Izmena Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2022. godinu8.8 MB2022/11/02