Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za zaduživanje grada Pančeva na finansijskom tržištu putem kredita.

Sve informacije i dokumenta možete pronaći ovde.

Dokumentacija o kreditnoj sposobnosti grada Pančeva: