Градоначелник града Панчева је Решењима од 22.06.2017. године одобрио исплату средстава у складу са Планом 3