На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији града Панчева број: II-05-06-16/2021-37 од 13.07.2021. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, град Панчево расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА

 

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији мера енергетске ефикасности:

  1. Замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача
  2. Набавка и инсталацијa котлова на природни гас

Рок за подношење пријаве је 02.08.2021.год.

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова

Јавни позив за привредне субјекте

Прилог 1 – Пријавни образац

Прилог 2 – Изјаве

Прилог 3 – Критеријуми за рангирање привредних субјеката